ПОДПИШИСЬ НА НОВОСТИ15-16 лютого, Київ - круглий стіл «Нові ГПК, ЦПК та КАС України 2018! Перша практика. Новели та порівняльний аналіз»

14.02.18 12:37 Комментариев:
5  
15-16 лютого в Києві відбудеться круглий стіл, присвячений новому процесуальному законодавству. Захід акредитовано НААУ (12 балів адвокатам).

Нові кодекси (ГПК, ЦПК, КАС) також обговорюватимуть 23 березня в Києві та 1-4 березня в Карпатах.

Детальна інформація: www.dku.in.ua/?p=Codex

Реєстрація: (044) 537-70-10

СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ 15-16 лютого:

СУДДЯ КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

МУРАВЙОВ Олексій Валентинович, Експерт, заст. Голови ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ (2015-2016), суддя ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (2012-2016) та ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ, 2005-2012), Заслужений юрист України.

ЗУЄВИЧ Леся Леонідівна, Начальник Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій («Вісник господарського судочинства», «Закон і Бізнес»).

ТЕНЬКОВ Сергій Опанасович, Адвокат з 30-річним стажем, ведучий судової практики: «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ» журналу «Вісник господарського судочинства» (видання ВГСУ), «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association. Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.

ЖУК Андрій Володимирович, Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду. Член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

ГРЕК Борис Миколайович, СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ), кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА! ГПК. ЦПК. КАС України.

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

1. Представництво в судовому процесі.

• Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.

• Документи, що підтверджують повноваження представників.

• Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.

• Порядок та наслідки відкликання представника.

2. Розширення способів судового захисту.

3. Юрисдикційні питання.

• Перехід від суб'єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.

• Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.

• Інститут похідних вимог.

4. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.

• Види.

• Строки їх подання.

• Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.

5. Доказування. Розширення способів доказування.

• Класифікація.

• Строки подання.

• Випадки та порядок витребування доказів судом.

• Порядок оцінки доказів судом.

• Механізми забезпечення доказів та позову.

• Порядок надання та дослідження електронних доказів.

• Проведення експертизи на замовлення учасників справи.

• Показання свідків як субсидіарне джерело доказування в господарському судочинстві.

• Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.

• Висновок експерта у галузі права.

• Випадки звільнення від доказування.

6. Новели способів забезпечення позову.

• Зустрічне забезпечення.

• Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

7. Нові процесуальні строки.

• Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.

• Процесуальна економія.

• Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.

• Розгляд справ без виклику сторін.

• Строки, встановлені для суду.

• Строки, встановлені для учасників судового процесу

8. Нові форми проваджень. Наказне. Спрощене. Загальне позовне.

• Основні характеристики та відімінності.

• Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.

• Наслідки помилкового визначення форми провадження.

9. Врегулювання спору за участю судді.

• Порядок, строки та наслідки.

• Мирова угода.

• Примирення на різних стадіях.

9. Апеляційне та Касаційне оскарження. Нововведення.

• Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

• Інститут приєднання до апеляційної/касаційної скарги.

• Можливість визнання судового рішення нечинним.

• Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:

/ апеляційному порядку,

/ касаційного оскарження судових рішень,

/ направлення справи на новий розгляд.

10. Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві.

11. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.

• Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам - клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.

• Практичні негативні наслідки зловживанню процесуальними правами.

12. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.

• Окремі ухвали, штрафи.

• Порядок їх скасування.

13. Судові витрати.

• Види. Новели компенсація судових витрат.

• Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.

• Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.

• Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.

• Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.

• Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.

• Нові ставки судового збору.

• Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.

• Відстрочка/розстрочка сплати судового збору.

14. Впровадження «електронного суду».

• Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

• Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.

• Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.

• Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

15. Правила розгляду справ Верховним Судом.

Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.

2. Юрисдикція господарських судів, в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.

3. Розширення способів захисту.

4. Розгляд справи без повідомлення учасників.

5. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.

6. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта у галузі права.

7. Новинки апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.

Блок ІІІ. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.

2. Юрисдикція. Окремі питання суб'єктного складу. Інститут похідних вимог.

3. Представництво.

4. Процесуальні аспекти доказування.

5. Відмінності правил наказного провадження. Випадки заборони стягнення в наказному провадженні заборгованості.

6. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.

7. Новели перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Трансформація касації.

Блок ІV. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.

2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

• Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.

• Права та обов'язки учасників справи.

• Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

• Порядок допиту свідків.

• Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.

3. Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.

4. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.

5. Форми адміністративного судочинства.

6. Розгляд типових та зразкових справ. Особливості провадження.

7. Запобігання зловживанню процесуальними правами.

8. Переваги та недоліки медіації.

• Врегулювання спору за участю судді.

• Підстави та порядок проведення.

• Примирення сторін.

• Відмова від позову та визнання позову.

• Виконання умов примирення.

9. Порядок розгляду касаційних скарг.

• Зразкова справа в касаційному провадженні.

• Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Програма круглого столу 23 березня: СКАЧАТИ.

Вартість участі

3350 грн.: 15-16 лютого (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ!

2350 грн.: 23 березня.

Знижки

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

До вартості входить

• 2 повних дні круглого столу;

• відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);

• обіди в ресторані;

• кава-брейки (вранішня кава + в перервах);

• набір ділових аксесуарів;

• сертифікат;

• або сертифікат для адвокатів про підвищення кваліфікації (12 балів).

Акредитація НААУ

Круглий стіл Ділового Клубу, 15-16 лютого, акредитований Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при НААУ. Адвокати отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації. Реєстрація обов'язкова!

Для суддів участь в круглому столі - безкоштовна. Реєстрація обов'язкова.

Місце проведення: Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»).

Реєстрація

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.: +38 (044) 537.70.10 (багатоканальний), 235.78.05; Київстар (067) 506 80 61; МТС (095) 271 45 90
15-16 лютого, Київ - круглий стіл «Нові ГПК, ЦПК та КАС України 2018! Перша практика. Новели та порівняльний аналіз»

Теги: киев, юристы, круглый стол, семенар
Источник:  http://jurliga.ligazakon.ua

   
КОММЕНТИРОВАТЬ
Guest
Депутат из Италии отметил прогресс Крыма за пять лет в составе России
https://russian.rt.com/russia/news/622566-italyanskii-deputat-krym-progress
Имя Цитировать
changhon62
[URL=http://www.true--religion.us.com/]true religion outlet[/URL]
[URL=http://www.skechers--shoes.us.com/]skechers[/URL]
[URL=http://www.longchampbag.us.com/]longchamp[/URL]
[URL=http://www.balenciagas-sneakers.us.com/]balenciaga[/URL]
[URL=http://www.katespade--outlet.us.com/]kate spade purses[/URL]
[URL=http://www.nikelebron15.us.com/]lebron shoes[/URL]
[URL=http://www.christianlouboutinredbottoms.us.com/]louboutin[/URL]
[URL=http://www.ed-hardys.us.com/]ed hardy[/URL]
[URL=http://www.moncler-coat.us.com/]moncler coat[/URL]
[URL=http://www.redbottoms-louboutin.us.com/]red bottom shoes[/URL]
[URL=http://www.fitflop--sandals.us.com/]fitflop[/URL]
[URL=http://www.air-max-97.us.com/]air max 97 womens[/URL]
[URL=http://www.adidas-yeezy-shoes.us.com/]Yeezy Boost 350 V2[/URL]
[URL=http://www.yeezyboost350--v2.us.com/]adidas yeezy[/URL]
[URL=http://www.hermesbirkin-handbags.us.com/]Hermes Belts[/URL]
[URL=http://www.nike-huaraches.us.com/]huaraches[/URL]
[URL=http://www.goyardbag.us.com/]goyard[/URL]
[URL=http://www.nikeairmax-95.us.com/]nike air max 95[/URL]
[URL=http://www.pandorajewelryrings.us.com/]pandora necklace[/URL]
[URL=http://www.northfacejacketoutlets.us.com/]north face[/URL]
[URL=http://www.fitflopsshoes.us.com/]fitflop shoes[/URL]
[URL=http://www.salomon-boots.us.com/]salomon boots[/URL]
[URL=http://www.chromehearts-jewelry.us.com/]chrome hearts jewelry[/URL]
[URL=http://www.prada--handbags.us.com/]prada handbags[/URL]
[URL=http://www.moncler--jacket.us.com/]moncler[/URL]
[URL=http://www.jordans11shoes.us.com/]air jordan[/URL]
[URL=http://www.redbottom--shoes.us.com/]red bottom shoes[/URL]
[URL=http://www.ray--bansunglassess.us.com/]ray ban sunglasses[/URL]
[URL=http://www.louboutinredbottoms.us.com/]red bottoms[/URL]
[URL=http://www.mbts.us.com/]mbt shoes[/URL]
[URL=http://www.nikekdshoes.us.com/]kd 9[/URL]
[URL=http://www.northface-jacket.us.com/]north face[/URL]
[URL=http://www.jordanretro11-shoes.us.com/]jordan 11[/URL]
[URL=http://www.airmax-2018.us.com/]nike air max 2018[/URL]
[URL=http://www.salvatore-ferragamo.us.com/]salvatore ferragamo shoes[/URL]
[URL=http://www.pandora-jewelrysale.us.com/]pandora jewelry[/URL]
[URL=http://www.fitflop--shoes.us.com/]fitflop uk[/URL]
[URL=http://www.pandorajewelryscharms.us.com/]pandora jewelry official site[/URL]
[URL=http://www.hermes--belt.us.com/]hermes[/URL]
[URL=http://www.birkenstocksandalssale.us.com/]birkenstock sale[/URL]
[URL=http://www.burberry--scarf.us.com/]burberry scarf[/URL]
[URL=http://www.birkenstock--sandals.us.com/]birkenstock[/URL]
[URL=http://www.supreme--clothing.us.com/]supreme jacket[/URL]
[URL=http://www.ralphlaurenspoloshirts.us.com/]ralph lauren shirts[/URL]
[URL=http://www.cartier-bracelet.us.com/]cartier jewelry[/URL]
[URL=http://www.salomonspeedcross3.us.com/]salomon shoes[/URL]
[URL=http://www.oakley--glasses.us.com/]oakley prescription sunglasses[/URL]
[URL=http://www.air-max-95.us.com/]air max 95 black[/URL]
[URL=http://www.james-hardenshoes.us.com/]harden vol 2[/URL]
[URL=http://www.chromeheartsjewelrys.us.com/]chrome hearts t shirt[/URL]
[URL=http://www.adidasyeezy-350.us.com/]adidas yeezy[/URL]
[URL=http://www.kyrie-irving-shoes.us.com/]nike kyrie[/URL]
[URL=http://www.jimmychooheels.us.com/]jimmy choo shoes[/URL]
[URL=http://www.asicss.us.com/]asics womens running shoes[/URL]
[URL=http://www.goyardbackpack.us.com/]goyard backpack[/URL]
[URL=http://www.barbourjackets.co.uk/]barbour wax jacket[/URL]
[URL=http://www.adidas-yeezyboost350.us.com/]yeezy boost 350 v2[/URL]
[URL=http://www.pandora-jewelrybracelet.us.com/]pandora bracelet[/URL]
[URL=http://www.air-max-90.us.com/]nike air max[/URL]
[URL=http://www.prada--bags.us.com/]prada bags[/URL]
[URL=http://www.nike--vapormax.us.com/]air vapormax[/URL]
[URL=http://www.monclers.uk/]moncler sale[/URL]
[URL=http://www.longchampbackpack.us.com/]longchamp[/URL]
[URL=http://www.airmax95.co.uk/]air max 95[/URL]
[URL=http://www.nikeair-max90.co.uk/]nike vapormax[/URL]
[URL=http://www.burberrys.org.uk/]burberry bags[/URL]
[URL=http://www.mulberry-handbags.us.com/]mulberry bayswater[/URL]
[URL=http://www.jordan11spacejams.us.com/]jordan 11[/URL]
[URL=http://www.burberry-bags.us.com/]burberry wallet[/URL]
[URL=http://www.nikeairvapormaxflyknit.us.com/]nike vapormax[/URL]
[URL=http://www.celines.us.com/]celine wallet[/URL]
[URL=http://www.lebron15-shoes.us.com/]basketball shoes[/URL]
[URL=http://www.pandora--rings.us.com/]Pandora Rings[/URL]
[URL=http://www.ralphlauren--polo.us.com/]ralph lauren dresses[/URL]
[URL=http://www.nike--shoes.co.uk/]nike air max[/URL]
[URL=http://www.coach--bags.us.com/]coach purses[/URL]
[URL=http://www.fitflops-sale.us.com/]fitflop shoes[/URL]
[URL=http://www.pandorauk.us.com/]pandora jewelry[/URL]
[URL=http://www.kyrie-4.us.com/]kyire 3[/URL]
[URL=http://www.adidasnmdrunnerr1.us.com/]didas ultra boost[/URL]
[URL=http://www.lacosteshirts.us.com/]lacoste[/URL]
[URL=http://www.nikeairmax-90.us.com/]air max 90[/URL]
[URL=http://www.nikeairmax270.org.uk/]nike air max 97[/URL]
[URL=http://www.kd10-shoes.us.com/]kevin durant shoes[/URL]
[URL=http://www.valentino--shoes.us.com/]valentino sandals[/URL]
[URL=http://www.bvlgaris.us.com/]bvlgari sunglasses[/URL]
[URL=http://www.chrome--hearts.us.com/]chrome hearts[/URL]
[URL=http://www.adidasnmd-womens.us.com/]nmd[/URL]
[URL=http://www.adidasoriginalsnmd.us.com/]adidas nmd[/URL]
[URL=http://www.jordan--11.us.com/]air jordan[/URL]
[URL=http://www.jordan11.co.uk/]air jordan[/URL]
[URL=http://www.michaelkors-handbagss.us.com/]michael kors purse[/URL]
[URL=http://www.salomon--shoes.us.com/]Salomon xa pro 3d[/URL]
[URL=http://www.yeezyboost350shoes.us.com/]yeezy boost 350 v2[/URL]
[URL=http://www.airmax90shoes.us.com/]nike air max 90[/URL]
[URL=http://www.eccoshoesoutlets.us.com/]ecco sandals[/URL]
[URL=http://www.adidasoriginalsultraboost.us.com/]ultra boost[/URL]
[URL=http://www.monclerjacketwomens.us.com/]moncler coat[/URL]
[URL=http://www.rayban--glasses.us.com/]ray ban wayfarer[/URL]
[URL=http://www.adidas-superstarshoes.us.com/]adidas superstar mens[/URL]
[URL=http://www.michael-kors-bags.us.com/]michael kors[/URL]
[URL=http://www.monclerjacketmens.us.com/]moncler[/URL]
[URL=http://www.katespadebags.us.com/]kate spade[/URL]
[URL=http://www.balenciaga--shoes.us.com/]balenciaga bag[/URL]
[URL=http://www.asics--shoes.us.com/]asics shoes[/URL]
[URL=http://www.katespadepurses.us.com/]kate spade[/URL]
[URL=http://www.curry4-shoes.us.com/]curry shoes[/URL]
[URL=http://www.nike-airmax270.us.com/]nike air max[/URL]
[URL=http://www.nikeairmax-97.us.com/]air max 97[/URL]
[URL=http://www.ferragamoshoess.us.com/]salvatore ferragamo shoes[/URL]
[URL=http://www.pandora-charmsjewelry.us.com/]pandora jewelry[/URL]
[URL=http://www.ultra--boost.us.com/]ultra boost mens[/URL]
[URL=http://www.truereligion--jeans.us.com/]true religion jeans for women[/URL]
[URL=http://www.salomonshoes.co.uk/]salomon skis[/URL]
[URL=http://www.supremeshirt.us.com/]supreme jacket[/URL]
[URL=http://www.airmax270.co.uk/]nike air max 270[/URL]
[URL=http://www.pandora--jewelrys.us.com/]pandora rings[/URL]
[URL=http://www.pandoraearrings.us.com/]pandora charms[/URL]
[URL=http://www.huaraches.us.com/]nike huarache[/URL]
[URL=http://www.adidas-ultraboost.us.com/]adidas ultra uncaged[/URL]
[URL=http://www.montblancs.us.com/]mont blanc sale[/URL]
[URL=http://www.vapormaxs.us.com/]nike vapor max[/URL]
[URL=http://www.airjordan11spacejam.us.com/]jordan retro 11[/URL]
[URL=http://www.polo-ralph-lauren.org.uk/]ralph lauren outlet[/URL]
[URL=http://www.monclerjacket.org.uk/]moncler[/URL]
[URL=http://www.coachbags-outlet.us.com/]coach handbags[/URL]
[URL=http://www.nikeairmax97.co.uk/]nike air max 97[/URL]
[URL=http://www.polo-ralphlauren-outlet.us.com/]ralph lauren[/URL]
[URL=http://www.stephen-curry-shoes.us.com/]curry shoes[/URL]
[URL=http://www.under-armour-shoes.us.com/]under armour shirts[/URL]
[URL=http://www.mcm--bags.us.com/]mcm backpack[/URL]
[URL=http://www.mcms.us.com/]mcm wallet[/URL]
[URL=http://www.pumarihannafenty.us.com/]puma fenty[/URL]
[URL=http://www.nike-airmax-2018.us.com/]air max[/URL]
[URL=http://www.kevin-durant-shoes.us.com/]nike kd[/URL]
[URL=http://www.pandoras-jewelrys.us.com/]pandora charms[/URL]
[URL=http://www.air-max-270.us.com/]nike air max 270[/URL]
Имя Цитировать
Guest
Петлюра: очередной псевдогерой Украины
Украина собралась отмечать 140 лет со дня рождения Симона Петлюры - очередная бестолковая идея киевской хунты.
Роль Петлюры в истории, мягко говоря, очень спорна. Да и в народе его образ ассоциируется в большей степени с его так называемым «воинством», которое в итоге частично разбрелось по домам, частично промышляло грабежами и разбоями и прославилось своими погромами, частично доблестно влилось в ряды ранее ненавистных большевиков.
Нынешняя украинская власть сейчас превозносит каждого, кто хоть когда-то пытался эксплуатировать идею «самостийности» Украины и независимости от России, не взирая на убогость фигур, которые были выброшены в смутные времена на поверхность, а потом сошли как пена.
Не особенно много достоинства в том, чтобы с целью сохранения власти поочередно вступать в сговор то с Германией, то с Польшей, то с Румынией, то с Францией и Англией, то с Белыми, то с большевиками. Ничего великого нет в массовых еврейских погромах и жестоких расправах с несогласными, которыми прославился Петлюра.
Открытие памятного барельефа Петлюры в Киеве в начале этого года, решение кабмина Украины об установке в Киеве памятника ему, объявление Радой празднования годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Бандеры – это все сигналы об одном и том же – о продолжающихся смутных временах в Украине.
Собственно, жизнь показывает, что история совершает сейчас очередной виток, когда подобные личности вновь выносит на вершину власти, и они вновь и вновь через небольшие промежутки времени уходят, проклинаемые народом, успев, правда, прилично обворовать народ и оставив после себя руины. И если в стране сегодня происходит такое – добру не бывать.
А что касается Петлюры - и жил человек не пойми как и умер соответственно.
Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад и был убит в Париже. Его убийца Самуил Шварцбурд заявил, что сделал это в качестве возмездия за погромы на Украине. Хотя доподлинно причины убийства неизвестны. Но Шварцбурд впоследствии был полностью оправдан французским судом благодаря усилиям и поддержке еврейской общины.
Имя Цитировать
Guest
6 июня незалежная отмечается День журналистики. Дата для празднования «Дня журналистов» была выбрана не случайно. Именно в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов. Тогда, со всех рупоров в стране звучали лозунги что, Украине нужны новые стандарты журналистики, цивилизованое медиапространство с разнообразием идей и мыслей. Украинская журналистика должна была лишиться заангажированности и политической ограниченности. Вот какая важная роль должны была выполняться на Украине «четвёртой властью»! А что же получилось в действительности? То, что сегодня происходит в украинских масс-медиа после победы «евромайдана», заставляет задуматься о судьбе тех самых «европейских демократических ценностей» на Украине. Вот немного ужасающей статистики. За последние несколько лет на территории Украины погибло более 15 журналистов из разных стран, в том числе и из Украины, закрыты десятки изданий, телеканалов, радиостанций и программ. В «помощь» масс-медиа даже было создано Министерство информационной политики, которое фактически занимается цензурой и контролем за СМИ, главная функция которого - давление на оппозиционные СМИ. СБУ проводит аресты и допросы журналистов, многие были вынуждены бежать от преследования за границу. За критику власти в СМИ, отстаивание прав национальных меньшинств журналистам грозит обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и как следствие – лишение свободы. Журналистика в чистом виде нынешней украинской власти не нужна. Нужна пропаганда, оружие в необъявленной, но идущей уже несколько лет, войне с Россией. Молчи, или тебя ликвидируют – вот главный лозунг «демократической» Украины! Как сказал управляющий директор «Репортёров без границ» Кристиан Мир: «Украина является одной из самых опасных стран для журналистов. Страна, которая находится в центре Европы, и это особенно шокирует». Вот такая вот свобода слова по-украински…..
Имя Цитировать
Guest
23 и 24 августа Украина будет отмечать две значимые даты - День государственного флага и День независимости. Для современных украинцев эти праздники являются значимыми событиями, не смотря на то, что имеют откровенно антироссийскую направленность. Синий и желтый цвета государственного флага «независимой страны» с незапамятных времен трактуют как сочетание чистого, мирного и безоблачного неба, протянувшегося над желтым цветом хлебного поля – символом мирного труда и благосостояния украинского народа. Применимо к современной Украине трактовка явно устарела. Сегодня День флага прежде всего связан с «подвигами карателей» на Донбассе, гордо несущими символ государства «в борьбе за независимость». Второй значимый для Украины праздник можно смело назвать «Днем «победы» над российской «империей зла»! Для обычных граждан с каждым годом он приобретает все более мрачный смысл. А как все начиналось! «Построим рай на земле, превратим Украину в европейскую, процветающую державу, но главное препятствие на пути к счастливому будущему - Россия». И чем усердней Украина «отрекалась» от России, тем стремительнее теряла себя. И что в итоге? За эту без малого 30-ти летнюю «борьбу за независимость» «незалежная» потеряла Крым, развязала кровопролитную гражданскую войну, развалила экономику и почти всю промышленность, уничтожила систему образования и здравоохранение, довела до нищеты большую часть населения страны. Но главное, Украина фактически утратила суверенитет и политическую субъектность, превратилась в страну-марионетку, которой руководят «друзья» из США, преследуя свои геополитические интересы, и, по сути, наплевав на судьбы простых украинцев. А Украина с маниакальной самоотверженностью выполняет поставленную сверху задачу по превращению себя в антироссийский плацдарм, продолжая в порыве псевдопатриотизма убивать своих соотечественников, безнаказанно грабить страну и уничтожать друг друга в бессмысленной и беспощадной гражданской войне. Вот оно истинное лицо украинской независимости….
Имя Цитировать
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений